Skip to content

Библиотекарство
Втор циклус на универзитетски студии

СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО БИБЛИОТЕКАРСТВО
Втор циклус на универзитетски студии

Студиска програма за библиотекарство за втор циклус 2023-2024

Содржина на предметни програми за библиотекарство за втор циклус