Skip to content

Универзитет „Св. Кирил и Методиј “ - Скопје Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

Студентски живот

Информации од јавен интерес

Онлајн пратформа

Почетна
Почетна
За нашиот факултет

Денес Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ е еди­ни­­ца во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, и е модерна наставно-научна институција која ги следи современите достигнувања во научните дисциплини и методиките кои се реле­вантни за формирање на воспитувачкиот и наставничкиот кадар за потребите на предучилишното воспитание и одделенската настава во основното образование во Република Северна Македонија.

Информации

Огласна табла

KOГА ОБРАЗОВАНИЕТО Е НАЈВАЖНО!

Креирајте ја вашата иднина на нашиот факултет

Зошто да го изберете нашиот факултет?

  • Затоа што нашите дипломи се МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАЕНИ;
  • Ви ги нудиме најинтересните, најблагородните и највозбудливите професии со кои ќе имате прилика вистински да го водите светот во 21 век;
  • Сите студиски програми се во согласност со Европскиот кредит – трансфер систем (ЕКТС), траат 4 години односно 8 семестри во кои студентите треба да стекнат 240 кредити.

Уписите се во тек УПИСИ 2023/2024

Педагошка доквалификација

Решенија за акредитација

циклус студии

Ⅰ Ⅰ

циклус студии

Ⅰ Ⅰ Ⅰ

циклус студии

Искуства

Искуства од Нашите студенти