Skip to content

Термини за консултации 2023/2024

Почитувани студенти, во прилог термини за консултации:

 

Име и презиме на наставникот

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 
 

проф. д-р Розалина Попова-Коскарова

Понеделник: 11:45 – 12:45 часот

Вторник: 11:30 – 12:30 часот

 

проф. д-р Аида Ислам

Вторник: 9:30 – 10:30 часот

Четврток: 9:30 – 10:30 часот

 

 

проф. д-р Вехби Кадриу

 

Среда:   12:00 – 13:00 часот

 

 

проф. д-р Сузана Никодиновска

Банчотовска

 

Вторник: 8:00 – 9:00 часот

 

Среда: 12:00 – 13:00 часот

 

проф. д-р Татјана Котева-Мојсовска

Понеделник: 13:00 – 14:00 часот

Среда: 8:00 – 9:00 часот

 

 

проф. д-р Билјана Камчевска

Вторник: 11:00 – 12:00 часот

Четврток: 11:00 – 12:00 часот

 

 

проф. д-р Емиљ Сулејмани

Вторник: 11:00 – 12:00 часот

Среда: 10:30 – 11:30 часот

 

проф. д-р Светлана Камџијаш

Среда: 12:00 часот 

Четврток: 10:00 часот

 

 

проф. д-р Слаѓана Јакимовиќ

Вторник: 11:30 – 12:30 часот

Четврток: 11:00 – 12:00 часот

 

 

проф. д-р Весна Макашевска

Вторник: 12:30 – 13:30 часот

Четврток: 11:00 – 12:00 часот

 

проф. д-р Бујар Саити

Вторник: 12:00 – 13:00 часот

Среда: 11:00 – 12:00 часот

 

 

проф. д-р Маја Рауник Кирков

 

Вторник:15:15–16:15ч.

Четврток:12:45–13:45 ч.

 

 

проф. д-р Аднан Ќахил

Понеделник: 11:00 – 12:00 часот

Среда: 11:00 – 12:00 часот

 

 

проф. д-р Арјан Скука

Вторник: 12:00 – 13:00 часот

Четврток: 12:00 – 13:00 часот

 

 

проф. д-р Билјана Глигорова

Вторник: 12:00 – 13:00 часот

Четврток: 12: 00- 13:00 часот

 

 

проф. д-р Марјан Малцев

Вторник: 12.00 – 13.00 часот

Четврток: 12.00 – 13.00 часот

 

 

проф. д-р Мариета Петрова

Понеделник: 14:00 – 15:00 часот

Четврток : 12:00 – 13:00 часот

 

проф. д-р Зоран Михајловски

Понеделник: 13:00 – 14:00 часот

Четврток: 11:00 – 12:00 часот

 

 

проф. д-р Леонора Јегени

Вторник: 12:00 – 13:00 часот

Среда: 12:00 – 13:00 часот

 

проф. д-р Флорина Шеху

Вторник: 12:15 – 13:15 часот

Среда: 12:15 – 13:00 часот

 

 

проф. д-р Лулзим Алиу

Среда: 12:00-13:00 часот

Вторник: 12:00-13:00 часот

 

проф. д-р Елизабета Бандиловска

Среда: 12:00-13:00 часот

Четврток: 12:30-13:30 часот

 

 

проф. д-р Љуљзим Адеми

 

Вторник: 12:00 – 13:00

Среда: 11:00 – 12:00

 

проф. д-р Сузана Котовчевска

Понеделник: 15:30 – 16:15 часот

Среда: 11:30 – 12:15 часот

 

проф. д-р Виолета Мартиновска

Вторник:12:00 – 13:00 ч.

Среда: 14:00 – 15:00 ч.

 

 

проф. д-р Методи Главче

Понеделник: 11:30 – 12:30 часот

Среда:   11:30 – 12:30 часот

 

 

проф. д-р Душка Матевска

Понеделник: 12:15 – 13:15 часот

Вторник: 14:45 – 15:45 ч. часот

 

проф. д-р Јета Старова Мехмети

Понеделник: 10:00 часот

Петок: 10:00 часот

 

проф. д-р Бурхан Ахмети

Среда: 12:00 – 13:00 часот

Четврток:  12:00 – 13:00 часот

 

проф. д-р Хулија Скука

Среда: 12:00 – 13:00 часот

Четврток:  12:00 – 13:00 часот

 

проф. д-р Јасмина Јовановска

Понеделник: 14:00 – 15:00 часот

Петок: 11:30 – 12:30 часот

 

проф. д-р Анита Штерјоска-Митреска

Понеделник: 14:00 – 15:00 часот

Вторник: 12:30 – 13:30 часот

 

проф. д-р Весна Хорватовиќ

Вторник:  10:00 часот

Четврток: 10:00 часот

 

доц. д-р Мујесер Илјази

Среда: 11:00 – 12:00 часот

Четврток: 12:00 – 13:00 часот

 

доц. Зорица Костовска Станковска

Понеделник: 10:00 ч.

Петок: 10:00 ч.