Одлука од ННС за извештај и комисија за одбрана на докторски труд 26.2.2024

Одлука од ННС за извештај и комисија за одбрана на докторски труд 26.2.2024

 

Докторски труд на линкот: