Skip to content

Интернационална научна конференција 2023 

Корча, Албанија

„Рано детско образование и грижа: предизвици и перспективи“

На 10 октомври 2023 година во градот Корча (Албанија) се одржа 3та Интернационалната научна конференција „Рано детско образование и грижа: предизвици и перспективи“. ✏️Конференцијата беше организирана од Одделот за едукација во рамките на Факултетот за едукација и филологија при Универзитетот во Корча “Fan S. Noli”, во соработка со Одделот за образовни науки при Универзитетот во Болоња “Giovanni Maria Bertin”. На оваа конференција со свои научноистражувачки трудови учествуваа нашите професори: проф. д-р Елизабета Бандиловска, проф. д-р Љуљзим Адеми, проф. д-р Јасмина Јовановска и проф. д-р Методи Главче.