Skip to content

Меморандуми за соработка со основни училишта и предучилишни установи 2023/2024

Меморандуми за соработка со основни училишта и предучилишни установи 

Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, со соодветни решенија и стратегии континуирано се залага за што поквалитетно организирање на целокупната практична настава на студентите, како главен атрибут во стекнувањето и јакнењето на нивните професионални вештини.✨️
🤝За таа цел, се потпишаа Меморандуми за соработка со тринаесет основни училишта:
1. ООУ „Јан Амос Коменски“ – Скопје;
2. ООУ„ Христијан Тодоровски Карпош“ – Скопје;
3. ООУ„ Вера Циривири Трена“ – Скопје;
4. ООУ „Братство“ – Скопје;
5.ООУ „Владо Тасевски“ – Скопје;
6. ООУ „Војдан Чернодрински“ – Скопје;
7. ООУ „Димитар Поп Георгиев Беровски“ – Скопје;
8. ООУ„ Имри Елези“ – Скопје;
9. ООУ „Лазо Трповски“ – Скопје;
10. ООУ „Петар Поп Арсов“ – Скопје;
11. ООУ„ Стив Наумов“ – Скопје;
12. ООУ „Тефејјуз“ – Скопје;
13. ОУРЦ „Д-р Златан Сремец“ – Скопје.
🤝Исто така, се потпишаа и Меморандуми за соработка со пет предучилишни установи:
1. ЈОУДГ „Мајски цвет“ – Скопје;
2. ЈОУДГ „Орце Николов“ – Скопје;
3. ЈОУДГ „Фидани“ – Скопје;
4. ЈОУДГ „11 Октомври“ – Скопје;
5. „ПУДДГ ИПС ГРУП“ – Скопје.