Skip to content

Интернационална научна конференција 2023 

Варшава, Полска

"Anchoring of Multicultural Youth Work in the University Curriculum for Future Teachers"   

Во организација на Центарот за Балканска соработка- ЛОЈА од Тетово, делегација од Педагошкиот факултет „ Св. Климент Охридски“ од Скопје, беше дел од студиско патување во Варшава и Красногруда – Полска. Посетата се реализира во рамки на проектот за мултикултурно образование: “Anchoring of Multicultural Youth Work in the University Curriculum for Future Teachers” во периодот од 22.10.2023 до 28.10.2023 година.
✏️Академската студиска посета опфати средби со професионалци од областа на високото образование и мултикултурализам во следниве институции:
🟠Центар за источно европски студии на Универзитетот во Варшава
🟠Факултет за педагогија – Варшава
🟠Украински дом (ЗГ) и Украинско училиште
🟠Музеј во Варшава (Uprising Warsaw Museum)
🟠Карта Центар (ЗГ)
🟠Средно училиште Startowa
🟠Bednarska Szkola Realna
🟠Borderland Foundation
 
➡️Размената на искуства придонесува кон унапредување на наставата по предметот мултикултурно образование и секако кон етаблирање и континуирано унапредување на концептот на мултикултурализмот во рамките на факултетот и поширокото општество.